Pułapka postępowań koncesyjnych (cz. II) – aktualność dokumentów

calendar-1192688W poprzedniej notce poruszyłem temat rodzaju dokumentów składanych przez podmioty uczestniczące w procedurze negocjacyjnej toczącej się w oparciu o ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Jak zapewne pamiętasz, określenie ich katalogu to zadanie koncesjodawcy. Przywołane przepisy ustawy powodują jednak dodatkowe niejasności także w zakresie czasu do którego odnosić się powinny przedkładane przez oferentów dokumenty. A jest to niezwykle istotne z punktu widzenia inwestora. Pojawia się bowiem pytanie – czy aktualność dokumentów odnosić powinna się do chwili składania wniosku o zawarcie umowy koncesji czy też momentu złożenia oferty po etapie negocjacji? (daty te mogą różnic się w praktyce o wiele miesięcy).

W mojej opinii, miarodajną chwilą w omawianej kwestii jest data składania wniosków o zawarcie umowy koncesji. Choć ustawodawca nie reguluje tego wprost, to za takim stanowiskiem przemawiać powinien fakt składania przez inwestorów oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia te składane są wraz w wnioskami o zawarcie umowy koncesji, a więc na samym początku procedury. Przyjęcie, że zdolność do realizacji umowy koncesji aktualizować powinna się dopiero na etapie składania ofert czyniłoby wspomniane oświadczenia bezprzedmiotowymi i mogłoby prowadzić do sytuacji w której koncesjodawca negocjuje z inwestorem niezdolnym jeszcze do realizacji umowy. Wydaje się zatem oczywiste, że w omawianej sytuacji zastosowanie znajdzie rozwiązanie analogiczne jak np. w przetargu ograniczonym czy dialogu konkurencyjnym, tj. konieczność wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu już na etapie składania wniosków, a nie ofert.

Przyjęcie powyższego stanowiska sprawia, że wykonawcy powinni zadbać o posiadanie stosownych dokumentów odpowiednio wcześnie, gdyż późniejsze ich uzyskanie będzie mogło okazać się niemożliwe (np. wsteczne zaświadczenie o niekaralności).

WSKAZÓWKA DLA LENIWYCH:)
Jeśli szczegółowe określenie katalogu i „okresu ważności” dokumentów, które posłużą Ci do oceny zdolności koncesjonariuszy wydaje Ci się trudne, zawsze można skorzystać z…. zamówieniowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Pamiętaj jednak, by informacja o zastosowaniu zasad wynikających z rozporządzenia wynikała wprost z dokumentacji postępowania. Zastanów się jednak czy zawsze użycie znanych rozwiązań będzie dla Ciebie korzystne. Być może uznasz np. że warto zażądać od potencjalnych koncesjonariuszy innych ważnych, lecz nie wskazanych w rozporządzeniu dokumentów?

Reklama
Ten wpis został opublikowany w kategorii Koncesje i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s